naše hlavní cíle

03.06.2013 20:12
  • podpora záměru založení waldorfské základní školy a mateřské školy ve Valašském Meziříčí

  • spoluorganizování školních slavností, dnů otevřených dveří, propagačních akcí

  • komunikace a udržování kontaktu s asociací waldorfských škol ČR

  • spolupráce s jinými waldorfskými mateřskými centry, mateřskými a základními školami a středními školami

  • spolupráce s dalšími subjekty s pozitivními a podněntnými prvky ve výuce a životním stylu

  • podpora vzdělávání a osvěty rodičů v oblasti waldorfské pedagogiky formou kurzů, seminářů, přednášek, mimoškolního vzdělávání a zájmové činnosti ve spolupráci se školou