Akce

                                                           MARTINSKÁ SLAVNOST  

                                                                                                                                       6. listopadu 2013

 

Milí rodiče a přátelé.

 

Tak jako se dříve stmívá, tak i my stojíme před výzvou vyhledat světlo a teplo, které jsme si tak užívali v létě. A kde jej máme v tuto roční dobu hledat? – U sebe. Když se Slunce venku tlumí, tak Slunce vevnitř nás sílí. Jde o to, vědět o svém světýlku a dobře si jej chránit. Chce nás totiž tímto obdobím roku vést a doprovodí až k Adventu.

 

Navazujeme na tradici slavení Martinského svátku, který připadá na den 11.11. Rodiče si s dětmi přinesou anebo doma vyrobí svou lucernu, „domeček“, který ochrání světlo před větrem a deštěm, až se setmí. V úterý 12. listopadu v 16:30 se sejdeme před ZŠ Masarykova, přijďte se připojit k této tradici a můžeme spolu zažít tento svátek světla, svátek martinský.

 

Sv. Martin z Tours byl věřící muž, který potkal žebráka třesoucího se zimou. Martin seskočil ze svého koně, vzal svůj plášť a rozpůlil ve dví. Polovinu dal žebrákovi. Tu noc se Martinovi objevil ve snu Kristus zahalený v kusu pláště. Stal se tím, kdo přinesl teplo a světlo těm, kteří se octli v tmách, a tak i dnes zůstává Martin nositelem hodnoty jakou je bratrství, ohleduplnost a sdílení.

 

Slavnost začne před ZŠ Masarykova, kde nás přivítá martinská pohádka a připravíme si svá světýlka na cestu. Zazpíváme si martinskou píseň a společně vyrazíme po stopách Martina na cestu do zámeckého parku. Vzhledem k tomu, že našimi zeměpisnými šířkami tou dobou cválá Martin na bílém koni, prosím, dobře se oblékněte. Shůry může přijít cokoliv. V ztemnělém parku světýlko cestu nám ukáže, uvidíme, kam nás až dovede.

Těšíme se na setkání

VÁŽKA VALMEZ o.s.

Dana Hradilová