Projekt otevření waldorfské třídy předložen zastupitelům

02.10.2013 12:35

Ve čvtrtek 19.9. 2013 byl představen členům zastupitelstva a veřejnosti projekt otevření waldorfské třídy při ZŠ Masarykova. Předkladatelem 4. bodu jednání byl místostarosta města MUDr. Krchňák. Hosty byli přední český pedagog prof. PhDr. Karel Rýdl, CS., který momentálně působí na filosofické fakultě Unoverzity Pardubice a Barbara Protivánková z Waldorfské školy Olomouc. Zastupitelé byli seznámeni s pojmy waldorf, waldorfská pedagogika a její principy, fungováním waldorfských škol v ČR a ve světě a výsledky vzdělávání žáků těchto škol. Profesor Rýdl vyjádřil přesvědčení, že ač waldorfská pedagogika má téměř stoletou historii, její aplikace v podmínkách dnešní školy je příkladem pozitivní reformy školství. Nejvíce odpovídá současným požadavkům na cíle vzdělávání, kdy žáci mají získat tzv. klíčové kompetence a následně je uplatnit v běžném životě. V následné diskuzi zastupitelé kladli fundované dotazy vztahující se k financování, řízení, personálního zajištění výuky a následné návaznosti studia na středních školách. Závěrečným hlasováním byl bod 4 vzat na vědomí, kdy 17 zastupitelů hlasovalo pro a 4 se zdrželi hlasování. V odpoledních hodinách v prostorách ZŠ Masarykova pak profesor Rýdl poutavě vyprávěl a diskutoval o "moderním vyučování" v současných podmínkách škol s rodiči a zájemci z řad veřejnosti.

 

Odkazy na tiskové zprávy:

https://zlin.cz/510539n-ve-valasskem-mezirici-mozna-vznikne-waldorfska-skola

https://www.valasskemezirici.cz/doc/39697/